Tenis (Mgr. Miloslav Polák a František Kolín)

V tenisovém kroužku probíhají tréninky s ohledem na možnosti a kapacitu sportovního zařízení. Kromě získávání tenisových dovedností jsou do tréninkových lekcí zařazena průpravná cvičení zaměřená na rozvoj koordinačních, rychlostních a pohyblivostních schopností. Děti zvláště zaujmuly doprovodné motivační hry jak pro jednotlivce, tak i soutěže s týmovým charakterem. Průpravná cvičení zahrnují cvičení s míčem, manipulaci s tenisovou raketou a míčkem, se švihadlem, atletickou abecedu, protahovací a kompenzační cvičení. Tato cvičení jsou zaměřená na správné držení těla v souvislosti s uplatněním prevence vzniku poruch kosterní soustavy a k případnému odstraňování vrozených či získaných poruch v důsledku nedostatku běžného pohybu. 

Fotogalerie (2012)

Fotogalerie (2013)

Tenisový turnaj 2013