Němčina (Mgr. Michaela Repiská)

V kurzu se klade důraz na všechny jazykové kompetence: mluvení,  poslech, čtení a psaní. Kurz je veden dle učebnice Německy s úsměvem + vlastní doplňkové materiály. Výuka je koncipována tak, aby bylo  vyhověno požadavkům účastníků kurzu.

Fotogalerie (Mgr. Magda Lutonská)

Fotogalerie (Mgr. Michaela Repiská)