Angličtina pro školáky  (Martin Zeman)

Hodina je vedena zábavnou formou a je kladen důraz na konverzaci. Skupinky jsou tří až pětičlenné.

 

Děti 2. - 4. třída
Děti se učí pomocí obrázků, kartiček, spojovaček, doplňovaček a převážně odposlechem a hrou. Probíraná témata a slovíčka: čísla, barvy, části těla, jídlo, zvířata, rodina, oblečení, ...
Na gramatiku není kladen velký důraz. Děti jsou schopny používat základní popis věcí a osob - vazba there is / there are, I am / she is a zájmena.


Děti 5. - 7. třída 
Prohloubení základních slovíček. Témata se opakují a jsou podobná jako u první skupiny, ale rozšiřují se o těžší slovíčka a slovní spojení a fráze. Nová jsou témata např. restaurace, cestování, film, záliby, nemoci, ...
Žáci používají časy: přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý a budoucí. Hodina se přizpůsobuje chybám a požadavkům žáků (po domluvě může fungovat i jako doučování - např. probírají-li děti právě ve škole hodiny a nejde jim to, tak se výuka zaměří na problémovou látku).


Studenti 8. - 9. třída + SŠ 

Tato hodina je zaměřená převážně na konverzaci. Témata jsou hodně podobná "maturitním tématům" (health, shopping, english speaking countries, travelling, Prague, London, meals...).  Hodina se skládá z konverzace, gramatiky (chyby při konverzaci), porozumění textu a poslechu. Studenti používají časy: přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, budoucí, předpřítomný, předminulý.

 

Fotogalerie 2012

Fotogalerie 2013