Angličtina pro předškoláky (Mgr. Marta Stránská)

Kroužek je určen pro děti od 3 do 6 let. Ve skupinách (max. 10 dětí) se děti postupně seznamují hravou formou s anglickým jazykem. Prostřednictvím říkanek, básniček a písniček poznávají a učí se jednoduchá slovíčka (z oblastí jako: animals, fruits, colours, numbers, up x down, slowly x fast, atp.). Vše je doplněno pohybem vyjadřujícím děj a manipulací s předměty, takže děti si je snadno zapamatují. Pokoušíme se i o první krátké konverzace s použitím nejjednodušších frází (What's your name? How are you? What's this? Where are you? apod.) a pozdravů (hello, hi, bye).

 

Fotogalerie 2013