Angličtina pro nejmenší 

 

Individuální a skupinová práce 5- 8 dětí se zapojením rodičů.

Děti vstřebávají cizí jazyk naprosto přirozeně jako mateřský. Lektor probouzí motivaci k porozumění mimikou, gesty, obrázky, pomocí básní, písní, zvuků a hudebních her. Zapojuje přirozený pohyb, nabízí manipulaci s předměty a obrázky. Předkládá grafické činnosti, hry na nástroje s poslechem písní a rytmických říkanek.

Děti jsou povzbuzovány pochvalou za sebemenší pokus či správnou motorickou reakci.

Cílem není znalost určitého počtu slovíček, ale probuzení zájmu, radost z objevování možností cizího jazyka, uplatnění a spolupráce ve skupině dětí a dospělých.

Fotogalerie 2011-2012

Fotogalerie 2013