Podpora maminek pro snadnější návrat na trh práce

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) nás prostřednictvím MAS Region Kunětická hora (MAS RKH) požádala o sdílení následujícího. Projekt by měl pomoci maminkám, které se vracejí na trh práce po mateřské dovolené a které bydlí, případně pracují na území MAS Region Kunětická hora.